skip to main content
Język:
Primo Search

Możesz użyć okienka powyżej, aby przeszukiwać zbiory biblioteki.

Wybierz zakładkę, aby zmienić zasięg wyszukiwania:

  • Wszystkie zasoby — przeszukuje jednocześnie katalog centralny oraz bazy bibliograficzne sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych
  • Katalog centralny — zawiera dokumenty zgromadzone przez 27 dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.
  • EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism — zawiera blisko 200 tys. opisów bibliograficznych artykułów za lata 1990-6011 oraz kilkanaście tysięcy ich pełnych tekstów.
  • DOLNY ŚLĄSK - edukacja regionalna — baza zawiera materiały dotyczące edukacji w regionie Dolnego Śląska.

Wyszukiwanie w bazach zdalnych, proszę czekać